Published On: พ, ก.ย. 12th, 2555
จำนวนผู้เข้าชม 10,008 views | รูปภาพ, รูปดารา, ประวัติดารา | By admin

ประวัติ เนสท์ AF9 นิศาชล สิ่วไธสง

 

 

ประวัติ เนสท์ af9 นิศาชล สิ่วไธสง

ชื่อ – สกุล : นางสาวนิศาชล สิ่วไธสง
ชื่อเล่น : เนสท์
อายุ : 18 ปี
วัน/เดือน/ปี เกิด : 15 พฤศจิกายน 2536
น้ำหนัก : 42 กิโลกรัม
ส่วนสูง : 163 เซ็นติเมตร
ภูมิลำเนา : จังหวัดนครราชสีมา
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
สถาบัน : โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สาขาวิชา : ศิลป์ – ฝรั่งเศส
ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง, พิธีกร, แสดงละคร
ความใฝ่ฝันในชีวิต : นักร้อง, นักแสดง
แนวเพลงที่ถนัด : ไทย-สากล, ลูกทุ่ง, สากล

ข้อมูลเพิ่มเติม
– ไม่เคยเรียนร้องเพลง
– เคยเข้า Audition ในรายการ The Star 8 เข้ารอบ 20 คนของภาคเหนือ
– เข้าประกวดเวที มิสทีน ไทยแลนด์ ปี 2010 ติดรอบ 15 คนสุดท้าย

 

 

 

 

 

 

 

af9 audition – เนสท์ นิศาชล สิ่วไธสง

 

ภาพจาก http://www.facebook.com/NestAf9Fanpage

Comments

Commentsแอสตาแซนธินประวัติ เนสท์ AF9 นิศาชล สิ่วไธสง